Manja slova Veća slova RSS
>

VLADA USVOJILA IZVJEŠTAJ O SPROVOĐENJU STRATEGIJE SARADNJE SA ISELJENICIMA ZA PERIOD 2015-2018. GODINE

VLADA USVOJILA IZVJEŠTAJ O SPROVOĐENJU STRATEGIJE SARADNJE SA ISELJENICIMA ZA PERIOD 2015-2018. GODINE
Datum objave: 14.06.2019 13:24 | Autor: uZd

Ispis Štampaj stranicu


VLADA USVOJILA IZVJEŠTAJ O SPROVOĐENJU STRATEGIJE SARADNJE SA ISELJENICIMA ZA PERIOD 2015-2018. GODINE

 

Vlada Crne Gore 30.05.2019. godine usvojila Izvještaj o realizaciji akcionih planova (za 2015. i 2016-2018. godinu) za sprovođenje Strategije saradnje sa iseljenicima, za period 2015-2018. godine.

Izvještaj obuhvata vrlo dinamičan period saradnje sa dijasporom-iseljenicima, u kojem je Uprava za dijasporu realizovala i koordinirala aktivnosti koje su normativno i institucionalno zaokružile proces saradnje Crne Gore sa iseljenicima. Usmjeren je na jačanje odnosa Crne Gore i njene dijaspore i predstavlja kontinuitet sa izvještajem iz 2015. godine koji se odnosio na period 2011-2014. godinu. Ovaj dokument je ujedno i dokaz da matična država, preko resornog ministarstva, odnosno Uprave za dijasporu, brine o položaju svog iseljeništva. Iako još uvijek u javnom diskursu govorimo o aproksimativnim ciframa koje se odnose na brojnost naše dijaspore, evidentno je  da se radi o značajnom broju ljudi koji Crnu Goru doživljavaju kao matičnu državu ili zemlju porijekla.

Glavne aktivnosti iz izvještaja su svakako donošenje Zakona o saradnji Crne Gore sa (dijasporom) – iseljenicima dva puta (2015. i 2018. godine, kao i seta podzakonskih akata koji normativno podupiru aktivnosti saradnje sa iseljenicima. Zakon je projektovao ciljeve (oblasti) saradnje, pa se u predmetnom periodu na njima intenzivno radilo.

U oblasti očuvanje kulturnog identiteta nastavilo se sa organizovanjem manifestacija i skupova u cilju očuvanje i promocije kulture i tradicije Crne Gore, od udruženja u evropskim državama do udruženja na američkom kontinentu.

U oblasti očuvanja državnog identiteta i pripadnosti Crnoj Gori, po prvi put su na „Danima iseljenika“ 2017. godine, uručene nacionalne nagrade u šest oblasti saradnje sa iseljenicima.

Takođe, na planu jačanja obrazovne, naučne i sportske saradnje, nastavilo se sa uključivanjem visokoobrazovnog kadra iz iseljeništva, povezivanjem obrazovnih ustanova iz Crne Gore sa organizacijama iseljenika, organizovanjem Ljetnje škole jezika i kulture u Crnoj Gori i nastavom dopunskog obrazovanja i vaspitanja u državama prijema u okviru naših iseljeničkih organizacija, saradnjom sa sportskim organizacijama i istaknutim sportskim radnicima.

U oblasti informisanja iseljenika, vrlo aktivni i posjećeni su sajtovi Uprave ze dijasporu i skupštinskog Odbora za međunarodne odnose i iseljenika koji tretiraju kako dešavanja u matici, tako i dešavanja u iseljeništvu preko njihovih portala i društvenih mreža. Takođe, potpisan je i Memorandum o istraživanju iseljavanja u Latinsku Ameriku sa specijalizovanom argentinskom institucijom „CEMLA“, a Uprava za dijasporu je publikovala Bilten u štampanom i elektronskom obliku.

U oblasti zaštite prava i položaja iseljenika, početkom 2018. godine započelo je izdavanje iseljeničih knjižica.

U oblasti privrednog partnerstva, nastavljeno je organizovanje  međudržavnih komisija za ekonomsku saradnju.

Izvještaj je konstatovao visok procenat realizovanih aktivnosti - 90,6%, dok je nerealizovano bilo svega 9,4%, što predstavlja veliki uspjeh svih nosilaca aktivnosti u ovom multiresornom procesu.