Мања слова Већа слова РСС
>

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА / ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИМА САРАДЊЕ СА ДИЈАСПОРОМ - ИСЕЉЕНИЦИМА

Датум објаве: 25.03.2019 09:19 | Аутор: уЗд

Испис Штампај страницу


На основу чл. 42 до 45 Закона о сарадњи Црне Горе са дијаспором - исељеницима („Службени лист ЦГ“, број: 44/18), и члана 3 и 4 Правилника о начину вредновања програма односно пројеката организација дијаспоре –исељеника („Службени лист ЦГ“, број: 16/19), Управа за дијаспору расписује

 

Ј А В Н И   К О Н К У Р С

за суфинансирање програма односно пројеката у областима сарадње са дијаспором - исељеницима

 

Предмет конкурса је расподјела средстава које је Управа за дијаспору опредијелила за суфинансирање програма односно пројеката које реализују организације дијаспоре – исељеника у сљедећим областима сарадње са дијаспором – исељеницима:

-очување државног идентитета и припадности Црној Гори;

-очување културног идентитета;

-јачање образовне, научне, културне и спортске сарадње;

-информисање и повезивање;

-заштита права и положаја дијаспоре – исељеника;

-унапређивање привредног партнерства.

 

Право учешћа на конкурсу има организација дијаспоре - исељеника ако:

-је регистрована најмање двије године прије објављивања јавног конкурса;

-у оснивачком или другом акту има утврђене циљеве и дјелатности у складу са политиком и залагањима Црне Горе у односу на дијаспору - исељенике;

-назив те организације или садржај оснивачког акта јасно упућује на њену повезаност са Црном Гором;

-је у току двије године које претходе објављивању јавног конкурса реализовала најмање два пројекта или активности које доприносе остваривању и јачању сарадње са Црном Гором у напријед споменутим областима сарадње са дијаспором – исељеницима.

 

Укупан износ средстава која се могу расподијелити овим конкурсом је 100.000 еура.

Програм односно пројекат организације дијаспоре - исељеника може се суфинансирати највише до 50% износа укупних средстава потребних за његову реализацију, при чему се програм односно пројекат који може имати утицај на развој мање развијених подручја у Црној Гори, може суфинансирати највише до 70% износа укупних средстава потребних за његову реализацију.

На конкурс организација дијаспоре - исељеника може пријавити највише два програма односно пројекта.

 

Вредновање програма односно пројеката врши се на основу сљедећих критеријума:

-квалитет и допринос програма односно пројекта у области на коју се програм односно пројекат односи;

-референтност, стручност и технички капацитети подносиоца пријаве програма односно пројекта и учесника у реализацији програма односно пројекта;

-утицај програма односно пројекта на јачање повезаности дијаспоре - исељеника са Црном Гором;

-утицај програма односно пројекта на јачање међусобне повезаности припадника дијаспоре - исељеника у држави у којој живе;

-значај програма односно пројекта за промоцију Црне Горе и повезаност дијаспоре - исељеника са грађанима у држави у којој се програм односно пројекат реализује;

-број корисника програма односно пројекта;

-транспарентност рада подносиоца пријаве програма односно пројекта;

-спроводљивост програма односно пројекта, са аспекта реалности буџета и постојања услова за његову реализацију;

-одрживост програма односно пројекта.

 

Пријава на конкурс врши се искључиво на  обрасцу прописаном  Правилником о начину вредновања Програма односно пројеката организација дијаспоре – исељеника („Службени лист ЦГ“, број: 16/19), а који се може преузети на линку испод текста конкурса.

 

Уз пријаву на конкурс, организација дијаспоре – исељеника је обавезна да достави сљедећу документацију:

-доказ о регистрацији;

-копију оснивачког или другог акта;

-преглед реализованих пројеката и активности;

-другу документацију (протокол или уговор о партнерству са другим организацијама дијаспоре – исељеника, препорука дипломатског односно конзуларног представништва Црне Горе у држави у којој се програм односно пројекат реализује и др.).

 

Рок за подношење пријава на конкурс је 30 дана од дана објављивања, односно закључно са 25. априлом 2019. године.

 

Попуњену, потписану и печатирану пријаву, уз обавезну документацију, неопходно је доставити на е-маил адресу ајла.османагиц@узд.гов.ме, поштом или лично на архиву Управе за дијаспору (адреса: Булевар Светог Петра Цетињског бр. 9, 81 000 Подгорица), са напоменом „Јавни конкурс за суфинансирање програма односно пројеката у областима сарадње са дијаспором – исељеницима”.

 

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

 

Све додатне информације можете добити од службенице Управе за дијаспору Ајле Османагић, тел. + 382 20 416 395 или путем е-маил-а: ајла.османагиц@узд.гов.ме .

 

Образац пријаве можете преузети ОВДЈЕ!.