Manja slova Veća slova RSS
>

IN MEMORIAM PROF. DR. SC. LJUBOMIR KULJAČA

IN MEMORIAM PROF. DR. SC. LJUBOMIR KULJAČA
Datum objave: 24.08.2018 11:03 | Autor: UzD

Ispis Štampaj stranicu


U Zagrebu je 21. avgusta 2018. godine, u 81- oj godini života preminuo prof. dr. sc. Ljubomir Kuljača.

Profesor Kuljača je jedan od utemeljivača i osnivača Društva Crnogoraca i prijatelja Crne Gore „Montenegro“ Zagreb i Nacionalne zajednice Crnogoraca Hrvatske, istaknuti univerzitetski profesor, naučnik i ugledni intelektualac koji je trajno obilježio jedno razdoblje i značajno doprinio današnjem ugledu i položaju crnogorske zajednice u Zagrebu i Hrvatskoj. Obavljao je funkciju predsjednika Društva „Montenegro“ (1995 – 1999.) i Nacionalne zajednice Crnogoraca Hrvatske (1999 – 2001.) u kritičnim godinama opstanka i organizacionog djelovanja crnogorskih društava u R. Hrvatskoj, biran za člana Vijeća crnogorske nacionalne manjine Grada Zagreba u sva četiri dosadašnja izborna saziva.

Profesor Ljubomir Kuljača je rođen 3. maja 1938. godine u mjestu Kuljače, opština Budva. Godine 1957/58. upisuje Elektrotehnički fakultet u Zagrebu gdje je i diplomirao 1962. godine. Po  završetku osnovnih studija nastavio je akademsku karijeru na svom matičnom fakultetu, gdje je biran u zvanje asistenta 1964. godine. Magistrirao je 1968. na temu „Ocjena i usporedba svojstava automatskih regulatora“. Iste godine je boravio 6 mjeseci na specijalizaciji u SSSR-u na Katedri za automatiku Moskovskog energetskog instituta, a kao izvanredni aspirant Moskovskog energetskog instituta polaže kandidatski ispit iz područja „Teorija automatskog upravljanja“ i obavlja potrebna istraživanja za potrebe doktorske disertacije. Doktorirao je 1973. god. na ETF-u u Zagrebu, s temom "Određivanje optimalnih parametara sistema upravljanja brodom pri plovidbi u složenim uslovima."

U naučnoj i stručnoj djelatnosti pretežno se bavio teorijom nelinearnih sistema upravljanja, te kreiranjem i vođenjem stručnih i naučnih projekata iz područja upravljanja brodskim procesima, i specijalnih alatnih strojeva. Vodio je niz realizovanih istraživačkih projekata a rezultati stručnog rada objavljivani su mu u više zbornika radova s međunarodnih i domaćih skupova.

Od 1974. god. do 1986. god. bio je voditelj projekta međudržavne naučno-tehničke saradnje između ETF-a i Centralnog naučnoistraživačkog instituta morske flote (CNIIMF) u Lenjingradu na projektu  "Automatizacija gibanjem broda"; od 1984. do 1990. godine bio je voditelj međuuniverzitetske saradnje ETF-a u Zagrebu i Tehničkog instituta sveučilišta Guangxi u NR Kini.

Na područjima nastavne, naučne i stručne djelatnosti objavio je preko 200 radova; bio je mentor 92 diplomska rada, 31 magistarskog rada  i 10 doktorskih disertacija. Na ostalim univerzitetima bio je komentor 6 magistarskih radova i 5 doktorskih disertacija.

Od 1982-1987. bio je član matične Komisije, sveučilišta u SRH, za izbor nastavnika iz područja Elektrotehnike, od 1985.-1990. bio je Koordinator i predsjednik programskog savjeta projekta AUTOMATIZACIJA, SIZ-a za nauku SRH.

U razdoblju 1990-1995. glavni je istraživač na projektima Ministarstva znanosti i tehnologije Republike Hrvatske (MZT; RH), te od 2002. do 2010. Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske (MZOŠ RH).

Za svoj naučni rad dobio je niz priznanja među kojima poveljui zlatnu značku SOUR Prvomajska, Zagreb te nagradu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (HAZU) Josip Juraj Strossmayer (2004.) za udžbenik: Z. Vukić; Lj. Kuljača: „Automatsko upravljanje –analiza linearnih sustava“, Kigen, Zagreb, 2004.

Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu, izabrao ga je 20. novembra 2009. godine u počasno zvanje Posebno Istaknuti Profesor.