Manja slova Veća slova RSS
>

U NJUJORKU ODRŽANA JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SARADNJI CRNE GORE SA ISELJENICIMA

U NJUJORKU ODRŽANA JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SARADNJI CRNE GORE SA ISELJENICIMA
Datum objave: 21.12.2017 15:04 | Autor: Uprava za dijasporu

Ispis Štampaj stranicu


U nedjelju 17. decembra 2017. godine, u prostorijama Generalnog konzulata Crne Gore u Njujorku, održana je Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o saradnji Crne Gore sa iseljenicima. Javnoj raspravi, koju je Uprava za dijasporu organizovala u saradnji sa Generalnim konzulatom, prisustvovali su predstavnici institucija matične zemlje: poslanik Skupštine CG i predsjednik Radne grupe za izradu Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o saradnji CG sa iseljenicima Ervin Ibrahimović, direktor Uprave za dijasporu i potpredsjednik Radne grupe mr Predrag Mitrović, predsjednica Opštine Gusinje Anela Čekić, ambasador CG u Vašingtonu Nebojša Kaluđerović, generalni konzul CG u Njujorku amb. Željko Stamatović, diplomatski inspektor u MVP amb. Dragan Đurović, konzul u GK u Njujorku Amer Cikotić i III sekretar u Upravi za dijasporu Aleksandra Đaković.

Raspravi su se odazvali članovi rukovodstva mnogih udruženja: član UO Fondacije Gusinje i član Savjeta za saradnju sa iseljenicima Sulejman Djonbalić, predsjednik Fondacije Gusinje Braho Radončić, predsjednik Kongresa Bošnjaka Svijeta prof. Džemo Hot, predsjednik Bošnjačkog saveza Crne Gore- Njujork Esad Rastoder, vlasnik portala Euro Gusinje i član UO Euro Gusinje Rafet Hot, predsjednik Udruženja „21 maj“ Zaim Dervišević, predsjednik Fondacije Petnjica-Bihor Adem Rastoder, predsjednik Montenegro golf kluba Ramadan Ibrić, portparol Bošnjačko-američke nacionalne asocijacije dr Zilkić, te brojni članovi pomenutih udruženja.

Nakon uvodnih obraćanja predstavnika matice u kojima je posebno apostrofirana namjera matične zemlje da nova zakonska rješenja u najvećoj mogućoj mjeri prilagodi potrebama naših iseljenika, uslijedila je višesatna rasprava i izlaganja predstavnika iseljeničkih organizacija i udruženja. Veoma konstruktivna i interaktivna diskusija pokazala je ozbiljnu zainteresovanost naših iseljenika za participiranje u izradi što funkcionalnijeg zakona, od kojeg se očekuje da unaprijedi saradnju matične zemlje i njenog iseljeništva. U tom smislu, većina primjedbi i komentara odnosila se na definiciju i odnos pojmova „iseljenik“ i „dijaspora“, mandat i način razrješenja članova Savjeta za saradnju sa iseljenicima, broj članova Savjeta koji će zastupati iseljeništvo iz SAD-a, način odabira istaknutih ličnosti u Savjetu, vrednovanje projekata udruženja, brojnost organizacije i evidenciju iseljenika...Susreti sa iseljenicima su uvijek povod da se raspravlja na teme van zadatog okvira, pa je pokrenuto uvijek aktuelno pitanje crnogorskog državljanstva i restriktivnog zakona koji ga uređuje.

Iseljenici su ovom prilikom ukazali na potrebu konkretizovanja određenih zakonskih odredbi i izradu što operativnijeg zakona koji će adekvatno odraziti realnost i potrebe iseljenika. Takođe, oni su i ovom prilikom pozdravili preambulu Ustava CG i građanski koncept na kom počiva naša država, što je svrstava u red demokratskih i naprednih zemalja svijeta.

Predstavnici iseljeničkih udruženja naročito su pozdravili odluku matične zemlje o organizaciji Javne rasprave u Njujorku i spremnost da u direktnoj komunikaciji diskutuju i sagledaju sve sugestije i primjedbe iseljenika u procesu izrade novih zakonskih rješenja. 

Uprava za dijasporu  Uprava za dijasporu