Manja slova Veća slova RSS
UPRAVA ZA DIJASPORU

Adresa: 
Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br. 9, 81000 Podgorica, Crna Gora

E-mail:  dijaspora@mfa.gov.me
Telefon:  +382 20 416 391
Faks:      +382 20 210 406

Kolektiv: 

mr Predrag Mitrović, direktor Uprave za dijasporu
predrag.mitrovic@mfa.gov.me

Elvira Bekteši, šefica Odsjeka za statusno pravna pitanja, finansije i iseljeničke isprave
elvira.bektesi@mfa.gov.me; +382 20 416 384

Zoran Đukanović, šef Odsjeka za istraživačko informativne poslove i evidenciju iseljenika
zoran.djukanovic@mfa.gov.me; tel: +382 20 416 393

mr Vladan Lalović, šef Odsjeka za privrednu i naučnu saradnju
vladan.lalovic@mfa.gov.me; tel: +382 20 416 389

Aleksandra Đaković, III sekretar u Odsjeka za istraživačko informativne poslove i evidenciju iseljenika
aleksandra.djakovic@mfa.gov.me; +382 20 416 389

Milica Radojičić, II sekretar u Odsjeku za identitetska pitanja i kulturno-prosvjetnu saradnju
milica.radojicic@mfa.gov.me; +382 20 416 379

Milica Nikić, II sekretar u Odsjeku za statusno pravna pitanja, finansije i iseljeničke isprave
milica.nikic@mfa.gov.me; +382 20 416 379

Danijela Joković, tehnički sekretar 
danijela.jokovic@mfa.gov.me; +382 20 416 391