Manja slova Veća slova RSSUPRAVA ZA DIJASPORU

Adresa: 
Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br. 9, 81000 Podgorica, Crna Gora

E-mail:  dijaspora@mfa.gov.me
Telefon:  +382 20 416 391
Faks:       +382 20 210 406

Kolektiv: 

mr Predrag Mitrović, direktor Uprave za dijasporu
predrag.mitrovic@mfa.gov.me

Elvira Bekteši, šefica Odsjeka za privredno partnerstvo i statusno pravna pitanja
elvira.bektesi@mfa.gov.me

Zoran Đukanović, šef Odsjeka za praćenje, istraživanje, informativne i izdavačke poslove
zoran.djukanovic@mfa.gov.me; tel: +382 20 416 393

Aleksandra Đaković, ataše u Odsjeku za naučnu i privrednu saradnju 
aleksandra.djakovic@mfa.gov.me

Milica Radojičić, II sekretar u Odsjeku za identitetska pitanja i kulturno-prosvjetnu saradnju
milica.radojicic@mfa.gov.me

Milica Nikić, II sekretar u Odsjeku za statusno pravna pitanja, finansije i iseljeničke isprave
milica.nikic@mfa.gov.me

Danijela Joković, tehnički sekretar 
danijela.jokovic@mfa.gov.me