Мања слова Већа слова РСС
ПОСЛОВИ УПРАВЕ

 

Сходно Уредби о организацији и начину рада државне управе ("Сл. лист ЦГ", бр. 05/12, 25/12, 61/12 и 20/13) Управа за дијаспору врши послове који се односе на:

 • очување и његовање језика, културе и традиције,
 • афирмацију и јачање државног идентитета и припадности држави Црној Гори;
 • успостављање контаката са исељеницима и њиховим организацијама;
 • подстицање на организовање и умрежавање појединаца и организација у дијаспори;
 • успостављање базе података о исељеницима и њиховим организацијама;
 • јачање комуникације, међусобног информисања и издавачке дјелатности;
 • помоћ у његовању и промоцији културних вриједности Црне Горе у исељеничким срединама;
 • његовање историјског и културног насљеђа црногорског исељеништва и пружање подршке тим истраживањима;
 • обнову језичких, културних, идентитетских карактеристика исељеништва код којег су та обиљежја током процеса асимилације изгубљена;
 • унапрјеђивање привредног партнерства са дијаспором;
 • подстицање доприноса исељеника сарадњи Црне Горе са државама у којима бораве;
 • сарадњу у области науке и образовања;
 • подршку спортским и другим активностима;
 • стварање системских погодности и олакшица за повратнике;
 • заштиту статусних права и положаја исељеника из Црне Горе у државама пријема;
 • подстицање донаторства и других облика доброчинства;
 • јачање капацитета организација дијаспоре на пословима јавне дипломатије са циљем промоције државних интереса Црне Горе на највишим нивоима одлучивања у држави пријема;
 • као и друге послове који су јој одређени у надлежност.